Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1049/11-02-2014 Δήλωση Φ.Μ.Υ. Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ.1217/2-10-2014

ΠΟΛ. 1049

ΦΕΚ Β 429 / 25.02.2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!