Φορολογία εισοδήματος

ΠΟΛ. 1052/17-02-2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1224/13-10-2014

ΠΟΛ. 1052

ΦΕΚ Β 389/19-2-2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!