Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1228/16-10-2015 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου.

Αριθμ. ΠΟΛ.: 1228

ΦΕΚ Β 2253/19-10-2015

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!