Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1179753 ΕΞ 25/11/2013 Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜA Β΄
Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3610030
FΑΧ:210 3615052
E-Mail address: d15tmimaB.kbs@1989.syzefxis.gov.gr

Αθήνα,25/11/2013

Αρ.Πρωτ.:Δ15Β 1179753 ΕΞ 2013

ΠΡΟΣ:

Θέμα: «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων»

Απαντώντας στην από 09/10/2013 αίτηση σας, αναφορικά με την έκδοση των τιμολογίων για την καταχώρηση διακηρύξεων στις εφημερίδες, σας γνωρίζουμε ότι το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ15Β 1147069 ΕΞ 27.09.2013 που επισυνάπτεται στο παρόν μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση που εντολέας είναι Ν.Π.Ι.Δ., με την σημείωση ότι για την μετακύλιση της δαπάνης δημοσίευσης των διακηρύξεων κ.λ.π. από τον εντολέα στους ανάδοχους-υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών επ’ ονόματι των οποίων κατακυρώθηκαν οι διακηρύξεις, απαιτείται έκδοση τιμολογίου (άρθρο 6 του Κ.Φ.Α.Σ.- ν.4093/2012).

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!