ΚΦΑΣ

Αρ.Πρωτ. 1018623/128/0015/2-5-2007 Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο:2103610065

Αθήνα, 2 Μαΐου 2007

Αρ.Πρωτ.: 1018623/128/0015

Προς:

ΘΕΜΑ: Τρόπος απεικόνισης αμοιβής που εισπράττεται σε είδος επί των Α.Π.Υ. που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων.

Απαντώντας στο αρ.Α2-883/9-2-2007 έγγραφο σας και αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης των αμοιβών που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώματα και εισπράττονται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου) επί των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν οι εκμεταλλευτές ελαιοτριβείων στους παραγωγούς ελαιοκάρπου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού, εκδίδει, σε κάθε περίπτωση απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία αναγράφει και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, όταν δε η αμοιβή του καταβάλλεται σε είδος στην απόδειξη αυτή αναγράφει το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή.

2. Ενόψει των προαναφερομένων, εφόσον ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου εισπράττει από τους αγρότες - παραγωγούς την αμοιβή του σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιολάδου), για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών με αγαθά. Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αμοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη, ως αμοιβή, από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την ανωτέρω συναλλαγή, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (εγγρ. 1060080/71/0015/19.5.1995), είναι δυνατή η απεικόνιση, τόσο της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και της αγοράς του προϊόντος, σ’ ένα στοιχείο δηλαδή στην Α.Π.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος και κατά συνέπεια δεν εκδίδεται και Τιμολόγιο Αγοράς.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται στο παρόν το αρ.1060080/71/0015/19.5.1995 έγγραφό μας, με το οποίο διατυπώνεται η θέση της Διοίκησης για το υπόψη θέμα.

3. Η Δ/νση Φ.Π.Α. , στην οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της σχετικής αίτησης, παρακαλείται για τις τυχόν δικές της ενέργειες.

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!