Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ 15-1-2014 Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗ Μ. ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Γ'
-Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375203

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΗ-ΧΞΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 152/Β/29.1.2014
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ 2014


ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αριθ. ΔΕΛ Α 1009902 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β 152/29.1.2014)

Τύπος των πράξεων προσδιορισμού του φόρου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 37 του ν.4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού θα έχει τη μορφή του συνημμένου υποδείγματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Υπόδειγμα οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!