Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1143409 ΕΞ 20-9-2013 Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 3610030 
FΑΧ : 210 3615052
E-Mail address: d15tmimaB.kbs@1989.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 20/09/2013

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1143409 ΕΞ 2013

ΠΡΟΣ:

Θέμα: «Αναγραφή αριθμού Φ.Ι.Χ. σε δελτίο αποστολής»

Απαντώντας στην από 08/08/2013 αίτη ση σας, αναφορικά με την υποχρέωση ή μη αναγραφής του αριθμού Φ.Ι.Χ. στο δελτίο αποστολής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Από τις διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ.(ν.4093/2012) προκύπτει ότι στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως.

Κατά συνέπεια, στο δελτίο αποστολής που εκδίδει η εταιρεία αποθήκευσης για εμπορεύματα που παραδίδει στη ‘’ράμπα’’ της δεν αναγράφεται αριθμός κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δεδομένου ότι, με την παράδοση αυτή δεν μεταφέρονται αγαθά με φορτηγό αυτοκίνητο.

Αντίθετα για τις μεταφορές αγαθών από τη ‘’ράμπα’’ της εταιρείας αποθήκευσης με φορτηγό αυτοκίνητο στο δελτίο αποστολής που εκδίδεται πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου.

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 
Ευθύμιος Σαΐτης

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!