Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΓ 5038982 ΕΞ 2013 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 2013/24-9-2013 Α.Υ.Ο. σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ
2. Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Κηφισίας 124 Τ.Κ. : 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες : Ανδρούτσου Μ, Ζορμπάνος Δ
Τηλέφωνο : 210 6987413, 210 6987479 FAX : 210 6987408, 2106987489
e-mail :finexcis@otenet.gr
vat-customs@2001.syzefxis.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚΓ 5038982 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 2013/24-9-2013 Α.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΓ 5034741 ΕΞ 2013/24-9-2013 Α.Υ.Ο., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.2569/11-10-13 και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθμ. Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ.1109/Β) «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών».

Με σκοπό τη διευκόλυνση κυρίως του εξαγωγικού εμπορίου των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του οίνου και με δεδομένο ότι τα κρασιά, υπαγόμενα στο άρθρο 90 του ν.2960/01 καθώς και τα ποτά που παρασκευάζονται με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα, υπαγόμενα στο άρθρο 92 του ν.2960/01, υπόκεινται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 του προαναφερόμενου νόμου σε μηδενικό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με τη κοινοποιούμενη Απόφαση προστίθεται στο άρθρο 4 της Φ.639/447/14-08-2002 Α.Υ.Ο. νέα παράγραφος 4, με τις διατάξεις της οποίας, επιτρέπεται η θέση σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης κρασιών (χύμα προς εμφιάλωση ή αποθήκευση, εμφιαλωμένων προς εμπορία, εξαγωγή κλπ, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις), τα οποία παράγονται ή κατέχονται εκτός καθεστώτος αναστολής ή προέρχονται από μικρούς οινοπαραγωγούς, υπαγομένων στο άρθρο 71 του ν.2960/01 ανεξαρτήτως προέλευσης (εγχώρια, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη).

Η είσοδος των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη θα πραγματοποιείται με βάση το προβλεπόμενο κατά περίπτωση εμπορικό ή συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς ή άλλο ανάλογο έγγραφο για τη λογιστική παρακολούθηση (τιμολόγιο, Δελτίο αποστολής, συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς αμπελοοινικών προϊόντων κλπ), η δε χρέωση της φορολογικής αποθήκης στο Π.Σ.Τ. θα γίνεται με Αίτηση επανεισαγωγής, στην οποία θα συμπληρώνεται ο αριθμός της φορολογικής αποθήκης, το συνοδευτικό έγγραφο μεταφοράς, ο κωδικός του προϊόντος και η ποσότητα αυτού.

Επιση μαίνεται ότι η παράδοση των ανωτέρω αγαθών που τίθενται σε φορολογική αποθήκη απαλλάσσονται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2859/00 ενώ κατά την έξοδο των αγαθών από το ανασταλτικό καθεστώς για ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα (άρθρο 109 ν.2859/00, Δ.758/397/2002 ΑΥΟ κλπ).

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11-10-2013).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο Ο Τμηματάρχης

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!