Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1117290 ΕΞ 23-7-2013 Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά την σφαγή των ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 3610030
ΡΑΧ : 210 3615052
E-Mail address: d15tmimaB.kbs@1989.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 23/07/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1117290 ΕΞ 2013
Θέμα: «Σχετικά με τον τρόπο έκδοσης και αξιοποίησης στοιχείων που εκδίδουν τα σφαγεία κατά την σφαγή των ζώων»

Απαντώντας στο 15346/10.06.2013 έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι η 1086944/5321/0009-Α/ΠΟΛ.1200/08.09.1992 Υπουργική Απόφαση και οι οδηγίες που δόθηκαν για την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του ν.2065/1992 με την 1107130/6850/0009-Α/ΠΟΛ.1232/27.10.1992 εγκύκλιο, αναφορικά με την υποχρέωση αποστολής των αντίτυπων των φορολογικών στοιχείων των εκμεταλλευτών σφαγείων, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευθύμιος Σαΐτης

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!