Ειδήσεις

Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον ιαματικό τουρισμό από το υπουργείο Οικονομίας σε συνεργασία με τους ...

Στοχευμένο ερωτηματολόγιο, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προώθησε το υπουργείο Οικονομίας και ...

ΕΣΠΑ 2014-2020: Στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων έρευνας και τεχνολογίας μέσω φοροαπαλλαγών

Μία Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμενόταν εδώ και καιρό από την επιχειρηματική κοινότητα και ...

Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις 4.412 επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του ΕΣΠΑ για ...

Καταρτίστηκε ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της δράσης: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ