Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020: Υπερκαλύφθηκε ο στόχος απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ για το 2016

Η απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, για το 2016, έφτασε το 11,35% που αντιστοιχεί σε 1,6 δισ. ευρώ έναντι ...

ΕΣΠΑ 2014-2020: Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να προσκομιστεί η ανανεωμένη άδεια ...

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016, θα πρέπει να προσκομιστεί η ανανεωμένη άδεια λειτουργίας μίας ...

ΕΣΠΑ: Τροποποίηση και παράταση της δράσης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας ...

Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2016 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο, ...

ΕΣΠΑ: Έκδοση Απόφασης για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές ...

ΕΣΠΑ: Έκδοση Απόφασης για τα μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ελαιοτριβείων και σχετικές ...

ΕΣΠΑ 2014-2020: Οι πρώτες χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει τη χρηματοδότηση των δύο πρώτων έργων διαχείρισης ...

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών του ΕΣΠΑ ...

Εντός του Νοεμβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, θα δημοσιευθεί η προκήρυξη ενός νέου ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ