Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020: Εντάχθηκε η πράξη Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων ...

Υπογράφηκε από το Γιώργο Ιωαννίδη, ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών ...

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής»

Υπογράφηκε από το Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών ...

Ένταξη της Πράξης «Ένταξη και εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων», που συγχρηματοδοτείται από το ...

Υπογράφηκε στις 16/09/2016 από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού ...

ΕΣΠΑ 2014-2020: Ξεκινούν τα τεστ καταλληλότητας των αξιολογητών, καθώς και η ενέργεια αξιολόγησης ...

Από αύριο Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016, θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ...

Υπογραφή δυο προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την αγορά εργασίας από το υπουργείο Οικονομίας

Δύο προγράμματα, ένα για την πρόγνωση και διάγνωση δεξιοτήτων και επαγγελμάτων που ζητά η αγορά ...

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών» στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ