Ειδήσεις

Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η έγκριση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 από το υπουργείο ...

ΕΣΠΑ: Νέα πρόσκληση για startups

Νέα πρόσκληση μέσω του ΕΣΠΑ, που θα απευθύνεται μόνο στις εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο, νεοφυείς ...

ΕΣΠΑ: Προχωράει με ταχείς ρυθμούς η έγκριση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ. Ολοκληρώθηκε το ...

Ολοκληρώθηκε το πρώτο σχέδιο  της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 από το υπουργείο ...

ΙΟΒΕ: Ετήσια Έκθεση Επιχειρηματικότητας 2019-2020. Ισχυρή άνοδος της νέας επιχειρηματικότητας

Την ισχυρή άνοδο της νέας επιχειρηματικότητας, για δεύτερη συνεχή χρονιά και τη βελτίωση των ...

ΕΣΠΑ - Περιφέρεια Αττικής: Παράταση υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών ...

Η απόφαση περιλαμβάνει και τους ΚΑΔ οι οποίοι προστίθενται στο πρόγραμμα.

Παράταση υποβολής προτάσεων για τη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων ...

Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου παρατείνεται η υποβολή των προτάσεων για τη δράση με τίτλο «Περιβαλλοντικές ...

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»: Διευκρίνιση σχετικά με την ...

Διευκρινίσεις δόθηκαν σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη ...

ΕΣΠΑ: Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών των Κυκλάδων μέσω ΤΑΠΤοΚ ...

Δύναται να υποβληθούν προτάσεις/ δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη ...

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων: Νέες εντάξεις στην δράση

Δημοσιεύθηκε, στην ηλεκτρονική σελίδα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020», η ...

Από το νέο ΕΣΠΑ η ενίσχυση επενδύσεων για υποδομές και μεταφορές ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ από το ...

«Από το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 προγραμματίζουμε την ενίσχυση επενδύσεων σε έργα ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ