Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται να ετοιμαστεί το πρώτο σχέδιο κειμένου

Στο τέλος Μαρτίου προβλέπεται να ετοιμαστεί το πρώτο σχέδιο κειμένου του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, με τις ...

ΕΣΠΑ: Μικρή η συμβολή έως σήμερα στην αντιμετώπιση διαθρωτικών προβλημάτων των επιχειρήσεων

Οι σύμβουλοι μάνατζμεντ θεωρούν ότι οι κυριότεροι τομείς όπου το ΕΣΠΑ συνέβαλε ήταν ο ψηφιακός ...

ΕΣΠΑ: Ξεκινάει τον Μάρτιο πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ...

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ η πρόσκληση για την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών ...

ΕΣΠΑ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις

Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, ...

ΕΣΠΑ: Σε τροχιά αναθεώρησης - Δύο νέα προγράμματα σχεδιάζονται για ΜμΕ

Σε τροχιά αναθεώρησης κινείται πλέον το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, με την προετοιμασία για την υποβολή των ...

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Δημοσιεύθηκε η απόφαση ...

Δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ, η 6η απόφαση απόρριψης πράξεων κρατικών ...

Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας: Υποβλήθηκαν 58 προτάσεις

Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης προς τους «Φορείς Αρωγούς» της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί ...

ΕΝΠΕ: Οι προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ

Να έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ ...

ΕΣΠΑ: Στην πρώτη θέση η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση δαπανών για το 2019

Η Αττική κατέχει την 1η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών στην απορρόφηση δαπανών του ΕΣΠΑ κατά το ...

ΕΣΠΑ: Βαθμολογικός πίνακας κατάταξης και απορρίψεις αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων των ...

Ανακοινώθηκαν  οι βαθμολογικοί πίνακες κατάταξης και  οι απορρίψεις  επενδυτικών σχεδίων της δράσης ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ