Ειδήσεις

ΕΣΠΑ: Τροποποιήσεις στην πρόσκληση της δράσης «Επανεκκίνηση Τουρισμού»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών ...

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων: Διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή νέου χρήστη στο ...

Κατόπιν συχνών ερωτήσεων σχετικά με τη δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» και την ...

ΕΣΠΑ: Σημεία προσοχής στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ "Επανεκκίνηση ...

Σημεία προσοχής στην υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για να μην απορριφθεί η αίτηση.

ΕΣΠΑ: Προγράμματα κατάρτισης ανέργων & κοινωνικά ευπαθών ομάδων στα πλαίσια Στρατηγικών Βιώσιμης ...

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για την αύξηση της απασχολησιμότητας και βελτίωση της πρόσβασης ...

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον ...

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 ...

ΕΣΠΑ: Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την ...

ΕΣΠΑ: Ενεργητική ένταξη στην εργασία Δήμων Ναυπλιέων και Άργους-Μυκηνών

Ενεργητική ένταξη στην εργασία των Δήμων Ναυπλιέων και Άργους Μυκηνών μέσω ενός πλέγματος ...

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων ...

ΕΣΠΑ: Η νέα δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» ξεκινάει στις 16/6

Η νέα δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» ξεκινάει στις 16 Ιουνίου 2021 και η ...

ΕΣΠΑ: Ξεκίνησαν οι υποβολές για την «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας - Συνεργατικοί ...

Η δράση του ΕΣΠΑ στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων / σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και στη ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ