Ειδήσεις

ΕΣΠΑ: Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Βόρειο ...

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας ...

ΕΣΠΑ: Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών ...

Οι υπηρεσίες του μηχανισμού θα παρέχονται οριζόντια και δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις, που ...

ΕΣΠΑ: Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 στη Δυτική ...

Διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και ...

ΕΣΠΑ: Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ...

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, ...

ΕΣΠΑ: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής έτους 2021-2022 στην Ήπειρο

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, για το έτος ...

Νέο ΕΣΠΑ: Έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του νέου ΕΣΠΑ ...

ΕΣΠΑ: Το νέο ΕΣΠΑ είναι εδώ για όλους

Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου.

ΕΣΠΑ: Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19

Οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ