Φορολογικές ερωτήσεις

νέα ερώτηση

Σε ποιους περιορισμούς υπόκεινται τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που παραλαμβάνονται με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης;

Σε ποιους περιορισμούς υπόκεινται τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που παραλαμβάνονται με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης;

  • 1 Απάντηση

- Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που τίθενται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης, πρέπει να επανεξάγονται-επαναποστέλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση και έχει ορίσει το τελωνείο, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.
- Τα ρυμουλκούμενα οχήματα πρέπει να επανεξάγονται-επαναποστέλονται μαζί με το κυρίως όχημα που τα ρυμουλκεί.
Παράδειγμα: αν έχει εισαχθεί-μεταφερθεί προσωρινά επιβατικό όχημα Ι.Χ. μαζί με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, πρέπει να επανεξαχθούν-επαναποσταλούν μαζί, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.
- Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται:
→ να μεταβιβαστούν
→ να εκμισθωθούν
→ να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
→ να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
→ να οδηγούνται (για μέσα μεταφοράς), έστω και για μία μόνον φορά από τρίτους, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας ή όχι του δικαιούχου προσώπου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση