Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Χαρτόσημο - Αναγνώριση Χρέους Διακανονισμός Οφειλής

Μεταξύ πελάτη – προμηθευτή υπογράφεται σύμβαση αναγνώρισης χρέους και διακανονισμού οφειλής.
Πιο συγκεκριμένα συμφωνούν τα δύο μέρη στην αποπληρωμή του αρχικού ποσού στα επόμενα πέντε έτη μείον την έκπτωση που θα χορηγείται σταδιακά σε περίπτωση τήρησης των όρων αποπληρωμής.
Ερωτάται:
1.            Το συμφωνητικό αυτό υπάγεται σε χαρτόσημο ;
2.            Για τη χορήγηση της έκπτωσης μπορεί να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης με φπα ή η διαγραφή της απαίτησης θα γίνει με άφεση χρέους σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση