Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Φορολογια στην Ελλαδα, μερισματος από Αγγλική θυγατρικη σε Ελληνικη Μητρικη (μετά το 2022)

Καλησπέρα σας,

Στη διανομή μερίσματος από Αγγλική θυγατρικη (νομικό πρόσωπο) σε Ελληνική Μητρική (νομικό πρόσωπο επίσης), ο φόρος επί των κερδών που έχει καταβάλλει η Αγγλική θυγατρική (εννοείται στην έδρα της) συμψηφίζεται με το φόρο που αναλογεί στα κέρδη της Ελληνικής Μητρικής από την είσπραξη του παραπάνω μερίσματος;

Π.χ. είσπραξη κατά το 2023, μερίσματος ποσού ΕΥΡΩ 100.000, για το οποίο ποσό η Θυγατρική έχει καταβάλλει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος με συντελεστή φορολογίας 20% (ήτοι ποσό φόρου ΕΥΡΩ 25.000), λαμβανομένου υπόψη ότι το ποσό των ΕΥΡΩ 100.000 εισπράχθηκε μετά τη φορολογία. Από το ποσό του φόρου που θα οφείλεται στην Ελλάδα ( 22% * ΕΥΡΩ 125.000 - ΕΥΡΩ 27.500), θα αφαιρεθεί το ποσό των ΕΥΡΩ 25.000 που έχει καταβληθεί από την Αγγλική Θυγατρική ως φόρος εισοδήματος στην Αγγλία;

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα