Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Αγροτική προσωπική εταιρία Ο.Ε. έχει δικαίωμα φορολογίας με συντελεστή 10%;

Έχουμε μια Ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) με διπλογραφικά βιβλία και ΚΑΔ 01.13.00.00 (αγροτική δραστηριότητα μόνο). Η Ο.Ε. καθώς και τα δυο μέλη της που την απαρτίζουν είναι μέλη Ομάδας Παραγωγών. Η Ομάδα Παραγωγών, που ανήκουν,  υπάγεται στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 ή στο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων. Άρα δικαιούται να φορολογηθεί με 10% στα καθαρά κέρδη της.
Ερώτηση:
Η παραπάνω Ο.Ε., που είναι μέλος της Ομάδας Παραγωγών, δικαιούται να φορολογηθεί με 10%;
Μπορεί να επιλέξει το ΝΑΙ στο πεδίο 652 της δήλωσης ΦΕΝΠ και να φορολογηθεί με τον συντελεστή 10% σαν αγροτική εταιρία;
Πρέπει να φορολογηθεί με 22% όπως οι υπόλοιπες εμπορικές εταιρίες;
ΥΓ
Ο συγκεκριμένος κωδικός 652 του εντύπου ΦΕΝΠ δεν έρχεται προσυμπληρωμένος και ούτε διασταυρώνεται άμεσα με το υπουργείο.
Έτσι κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να το επιλέξει και να φορολογηθεί με 10% είτε δικαιούται είτε όχι αυτήν την έκπτωση.
Αυτό το έχω διαπιστώσει εμπράκτως.
Η ερώτηση μου είναι: Ποιο είναι το σωστό;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr