Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

παροχή υπηρεσιών σε πλοία

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα(Ν.4308/2014), τα παραστατικά των πωλήσεων εκδίδονται μεταξύ των πράγματι αντισυμβαλλομένων.
 
Σε περίπτωση που παρέχετε υπηρεσία (π.χ εγκατάσταση radar) πάνω σε πλοίο, δηλαδή όταν ο λήπτης της υπηρεσίας είναι ο πλοιοκτήτης, ο εκδότης του τιμολογίου μπορεί να τιμολογήσει την εγκατεστημένη διαχειρίστρια εταιρεία του Α.Ν.89/67 ή υποχρεωτικά θα πρέπει να τιμολογηθεί η πλοιοκτήτρια εταιρεία η οποία και είναι πραγματικά η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία?

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr