Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ανάγκη επικύρωσης ή μη θεωρημένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από δικηγόρο

Καλησπέρα σας,
 Υπήρξα ελεύθερη επαγγελματίας κατά το διάστημα 2001-2008, όταν, δηλαδή ήταν ακόμα σε ισχύ ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΠΔ 186/1992). Το μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούσα, όπως και τα βιβλία μου, ήταν υποχρεωτικά θεωρημένα (διάτρητα) από την αρμόδια ΔΟΥ, όπως προέβλεπε το άρθρο 19 του Κώδικα. Μετά τη διακοπή εργασιών μου κράτησα κάποια απλά φωτοαντίγραφα των ΑΠΥ για το αρχείο μου και, έξι χρόνια αργότερα (όπως προέβλεπε ο Κώδικας κι αφού είχα τακτοποιήσει πλήρως τυχόν φορολογικές μου εκκρεμότητες), κατέστρεψα το μπλοκ.
Επί του παρόντος, όμως, στο πλαίσιο συμμετοχής μου σε προκηρύξεις για θέσεις με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), ζητούνται, ως επιπλέον αποδεικτικά της προϋπηρεσίας μου, τουλάχιστον ένα αντίγραφο ΑΠΥ ανά έτος, επικυρωμένα από δικηγόρο, καθώς θεωρούνται ιδιωτικά έγγραφα και όχι δημόσια (και με δεδομένο ότι από 1/1/2013 οι ΑΠΥ είναι πλέον αθεώρητες). Επίσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΟΧ που συνοδεύει τις προκηρύξεις, αν κάποιο ιδιωτικό έγγραφο είναι ήδη θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, χρειάζεται απλώς να κατατεθεί σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, χωρίς επικύρωση από δικηγόρο.
Η ερώτησή μου, λοιπόν, είναι η εξής: εφόσον οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούσα ήταν εκ των πραγμάτων θεωρημένες από δημόσια υπηρεσία, πρέπει να επικυρωθούν από δικηγόρο ή μπορούν να κατατεθούν σε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα; Και αν όντως πρέπει να επικυρωθούν από δικηγόρο, πώς θα συμβεί αυτό, εφόσον –νόμιμα- δεν διαθέτω πλέον το πρωτότυπο μπλοκ μετά από μια ολόκληρη δεκαπενταετία;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση