Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Εταιρεία "Α" έχει αποκλειστικά χονδρική δραστηριότητα και ένα μέρος των πωλήσεων της έχει να κάνει με Δημόσιο. Βάσει της υπ'αριθμόν 52445_2023, η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται πλέον υποχρεωτική για τις τιμολογήσεις προς το Δημόσιο. Μας βοηθάτε σας παρακαλώ με τα παρακάτω ερωτήματα:- Εφόσον θα πρέπει να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια μέσω παρόχου για να καλύψει τις ανάγκες τιμολόγησης του Δημοσίου, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για το σύνολο της χονδρικής (δηλαδή και για τους πελάτες της που δεν ανήκουν στο Δημόσιο)?
- Θα μπορούσε να εκδίδει τα τιμολόγια ηλεκτρονικά μέσω του παρόχου μόνο για το Δημόσιο και τα υπόλοιπα προς άλλους πελάτες εκτός παρόχου?Να αναφερθεί ότι δεν θα γίνει χρήση των κινήτρων του άρθρου 71 ΣΤ του ΚΦΕ.

-Η υποβολή στα mydata γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται μέσω ERP και όχι μέσω παρόχου. Ο πάροχος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την έκδοση των τιμολογίων προς το Δημόσιο. Είναι εφικτό;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση