Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εταιρεία ΙΚΕ εκμεταλλεύεται Καταστημάτα και Ακίνητα μέσω Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

Μία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, εκμισθώνει ακίνητα (κατοικίες, καταστήματα) από φυσικό πρόσωπο όπου, θα τα ανακαινίζει και στην συνέχεια θα τα εκμεταλλεύεται και θα τα υπεκμισθώνει ως επαγγελματικές στέγες, αστικές κατοικίες οι οποίες θα τα εκμεταλλεύονται μέσω airbnb (ως βραχυχρόνιες μισθώσεις χωρίς καμία παροχή υπηρεσιών πλην απλής παροχής κλινοσκεπασμάτων).
Τις ως άνω προαναφερόμενες κατοικίες θέλει να τις εντάξει στην επιχειρηματική της δραστηριότητα ώστε να τα εκμισθώνει βραχυπρόθεσμα, με διάρκεια μίσθωσης κάτω του ενός έτους, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση δεν πρόκειται να παρέχει οποιαδήποτε άλλη μορφή υπηρεσία καθώς όπως επίσης επιθυμεί να χρησιμοποιεί πλατφόρμα της ΑΑΔΕ "Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής"  και οι μισθώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται ως αστικές.

  • Ποιοι είναι οι κατάλληλοι ΚΑΔ για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες;

 
  • Μπορεί να κάνει έναρξη ως απαλλασσόμενη του ΦΠΑ ;

 
  • Όσον αφορά το airbnb, θα μπορεί να τα υπεκμισθώνει χωρίς ΦΠΑ; Τί παραστατικό εσόδου θα πρέπει να εκδίδει, ΑΠΥ ή απόδειξη είσπραξης ενοικίου;

 
  • Εν συνεχεία, σε περίπτωση όπου ή εταιρεία επιθυμεί να εκμεταλλευτεί άνω των 2 ακίνητών (π.χ. 3-5) μέσω της πλατφόρμας Airbnb,  

 
                  Ποια θα είναι η φορολογική αντιμετώπιση;
 
                  Μπορεί να κάνει έναρξη ως απαλλασσόμενη του ΦΠΑ και οι παραγωγικές δαπάνες που η επιχείρηση πραγματοποιεί σε περίπτωση που                        είναι απαλλασσόμενη θα μπορώ να αιτηθώ επιστροφής του ΦΠΑ ;
 
                   Θα δύναται ακόμα οι μισθώσεις αυτές να αντιμετωπίζονται ως αστικές ή θα πρέπει να κάνει επέκταση ΚΑΔ, να κόβει ΑΠΥ με ΦΠΑ 0% ή                        13%, εφόσον είναι άνω των 2 ακινήτων;
 
                  Θα χρειάζεται να αποδίδει φόρο διαμονής;
 
  • Ακόμη υπό ποιες συνθήκες ήτοι υπηρεσίες θα έθεταν την επιχείρηση υπό καθεστώς ΦΠΑ.

 
  • Θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν επιπλέον περιορισμοί στο να θεωρούνται αυτές οι μισθώσεις αστικές, πχ ύψος τζίρου, αριθμό ακινήτων ή ημερών εκμίσθωσης μέσα στο έτος .

 
Παρακαλώ πολύ, οι σχετικές απαντήσεις σας, να προκύπτουν στοχευμένα σε συμπεράσματα, συνοδευόμενες με την σχετική νομολογία ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητές αμφοτέρου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση