Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

φορολόγηση ελεύθερου επαγγελματία σαν μισθωτό

Ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος έκανε διακοπή εργασιών με ημερομηνία 30/09/2022  και φορολογείται ως μισθωτός σύμφωνα με την περ. στ΄ παρ 2αρθ.12 Κ.Φ.Ε. τον Δεκέμβριο του 2022 απέκτησε και εισόδημα από εργόσημο μικρής αξίας.
 
Στην υποβολή της δήλωσης Ε1_2022 εμφανίζει μήνυμα ότι δεν μπορεί να φορολογηθεί ως μισθωτός με παράλληλη αγροτική ασφάλιση. Πως μπορεί να διορθωθεί το παρόν μήνυμα και να προχωρήσω στην υποβολή της δήλωσης ως μισθωτός προκειμένου να μην καταλογιστεί τέλος επιτηδεύματος;
 
Ευχαριστώ,

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr