Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Υπεκμίσθωση ακινήτων

Ιδιώτης συστήνει εταιρεία που συμμετέχει και ο ίδιος και εισφέρει το ακίνητό του ως κεφάλαιο στην εταιρεία, με εκτιμώμενη αξία από την επιτροπή του Αρθρου 9, 2.500.000,00€.  Το ακίνητο στη συνέχεια το υπεκμισθώνει η εταιρεία σε τρίτο για επαγγελματική εγκατάσταση. 
Ερώτημα α: Με αυτόν το τρόπο, δηλαδή, την εισφορά του ακινήτου ως κεφάλαιο, εκλείπει ο κίνδυνος της τεχνιτής διευθέτησης του άρθρου 38?
Ερώτημα β: Το κεφάλαιο, αποσβαίνει ως πάγιο?
Ερώτημα γ: Το ποσό των 2.500.00,00€ θεωρείται εισόδημα? Και επομένως διαιρείται με τα έτη εκμίσθωσης και το ανάλογο ποσό φορολογείται προστιθέμενο στο εισόδημα από τα ενοίκια?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση