Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Α.1006 2023

Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο δίνει δωρεάν ίδιες μετοχές σε δύο εκτελεστικά μέλη του ΔΣ,  λόγω ιδιαιτέρως αυξημένων καθηκόντων και ευθυνών, μετά από απόφαση της Γ.Σ. (άρθρα 109, παρ.1 και 114 ν. 4548/2018).
 

  • Εχει την υποχρέωση η εταιρεία, για την χρήση 2022, να υποβάλλει στον κωδικό 68 "Χορήγηση δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους ή εταίρους ή μετόχους, από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα"  (Α.1099/2019)  την μηνιαία δήλωση για πληροφοριακούς λόγους, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό ?

  • Ο κωδικός «68» δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση Α. 1006/2023. Πώς θα χειριστεί η εταιρεία την ανωτέρω περίπτωση ?

  • Στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες που θα χορηγηθεί στο μέλος του Δ.Σ., θα συμπεριληφθεί  το ποσό αυτό του εισοδήματος και αν ναι, πως θα εμφανιστεί  ?
  • Το ποσό αυτό θα προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων φυσικών προσώπων για πληροφοριακούς λόγους ? Και σε ποιον κωδικό ?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση