Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Παραγγελιοδοχικές Πωλήσεις

Επιχείρηση Α με απλογραφικά βιβλία ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και πουλάει για λογαριασμό τρίτων επιχείρηση Β(παραγγελέας) επίσης με απλογραφικά βιβλία, σε τελικό αγοραστή επιχείρηση Γ. Ας υποθέσουμε ότι η συμφωνία ανάμεσα στον παραγγελιοδόχο και στον παραγγελέα είναι 20% και ότι ο Α πουλάει στον Γ για λογαριασμό του Β 1000 ευρώ + 240 ευρω (φπα 24%).Τι φορολογικά στοιχεία θα εκδοθούν και με τι ποσά και από τον Α και από τον Β καθώς και πως θα απεικονιστούν στα βιβλία με λογιστικές εγγραφές σχετικά με το φπα  και τη φορολογια εισοδήματος και τι ενέργειες κάνουμε όσον αφορά με τα my data;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση