Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Διακοπή εργασιών φορολογικού αντιπροσώπου

Γαλλική εταιρεία  το έτος 2012 είχε ορίσει Έλληνα επιτηδευματία φορολογικό αντιπρόσωπο για να εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τους σκοπούς του ΦΠΑ.Είχε λάβει Ελληνικό  αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
Μέχρι το έτος 2016 είχε δραστηριότητα στην Ελλάδα 
Ο φορολγικός αντιπρόσωπος  από τη  έναρξη της σχέσης μέχρι και σήμερα εκπληρώνει τις φορογικές υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ αλλά  παράλληλα από το έτος 2016 που σταμάτησε η δραστηριότητα  τους δεν έχει καμία συναλλαγή με την Γαλλική εταιρεία ούτε τους τιμολογεί κάποια αμοιβή 
Το έτος 2020 η Γαλλική εταιρεία  έκανε διακοπή εργασιών στην Γαλλία εν αγνοία του Έλληνα  φορογικού αντιπροσώπου .Η νομική μορφή που είχε στην Γαλλία ήταν(SAS)
Την τρέχουσα χρήση  δηλαδή το 2023 ο Έλληνας επιτηδευματίας που εξακολουθεί να είναι φορολογικός αντιπρόσωπος επιθυμεί να κάνει διακοπή της δικής του δρασηριότητας και κατ επέκταση και της ιδιότητας του  φορολογικού αντιπροσώπου αλλά και  διακοπή δραστηριότητας του Ελληνικού ΑΦΜ που έχει λάβει η Γαλλική εταιρεία στην Ελλάδα.Αναζητώντας να επικοινωνήσει με την Γαλική εταιρεία ώστε να λάβει Πρακτικό και εξουσιοδότηση για την διακοπή  πληροφορήθηκε ότι έχει προβεί σε διακοπή εργασιών
Δεδομένου του γεγονότος ότι το αρχικό πληρεξούσιο προς τον Έλληνα επιτηδευματία για τον ορισμό του ως φορογικού αντιπροσώπου δεν περιελάμβανε και πληρεξουσιότητα να προβεί σε διακοπή δραστηριότητας αλλά και λόγω μη ύπαρξης νομικής οντότητας στην Γαλλία με ποιό τρόπο μπορεί να προβεί σε διακοπή της σχέσης του ως φορογικού αντιπροσώπου και διακοπή της δασηριότητας του Ελληνικού ΑΦΜ που διαθέτει η Γαλλική εταιρεία?

Ευχαριστώ

  • 1 Απάντηση

Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αναζητηθεί ο τελευταίος διαχειριστής ή εκπρόσωπος ή εκκαθαριστής  της Γαλλικής Εταιρείας και να ενημερωθεί ότι δεν έχει η εταιρεία του αποδεσμευθεί από τον ελληνικό ΑΦΜ που τους έχει χορηγηθεί με δικό τους αίτημα και πληρεξουσιότητα. Απαραίτητο είναι να σας χορηγήσει όποιο έγγραφο που να σας αποδεσμεύει και δηλώνει όλα τα πραγματικά περιστατικά διακοπής εργασιών και με αυτό το δικαιολογητικό να υποβάλλεται την δήλωση παύσης της φορολογικής αντιπροσώπευσης. Διαφορετικά θα πρέπει να κινηθείτε αστικά με καταγγελία της εν λόγω πληρεξουσιότητας.
Επιπλέον βλέπε την απόφαση ΠΟΛ.1113/2013, όπως είναι κωδικοποιημένη στο forin μέχρι και την ΠΟΛ. 1153/2016 σχετικά με την οριζόμενη διαδικασία εγγραφής και παύσης φορολογικού αντιπροσώπου.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση