Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ταμειακή διευκόλυνση από ΑΕ σε άλλο Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο

Ανώνυμη εταιρεία θα κάνει ταμειακή διευκόλυνση σε άλλο Νομικό πρόσωπο.Εκτός από το χαρτοσημό 1,20 % ,καταλογίζονται και τόκοι για το ποσό της διευκόλυνσης ; Σε περίπτωση που καταλογίζονται τοκοι, με ποιο συντελεστή φορολογούνται οι τόκοι; Με 15 % όπως τα ιδιωτικά δάνεια μεταξύ επιχειρήσεων ;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση