Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ελληνική εταιρία αγοράζει συνάπτει συμφωνητικό με Γερμανική εταιρία για κατασκευή ολοκληρωμένων καλωδιώσεων αυτοκινήτων .

Ελληνική εταιρία  συνάπτει συμφωνητικό με Γερμανική εταιρία για κατασκευή ολοκληρωμένων καλωδιώσεων αυτοκινήτων . 1η περίπτωση :Η Γερμανική εταιρία προμηθεύει τα υλικά , τα οποία κατόπιν εντολής της ελληνικής εταιρίας αποστέλλονται απευθείας σε εργοστάσιο στην Βουλγαρία. Μετά την κατασκευή της καλωδίωσης τα προιόντα αποστέλλονται απευθείας στον πελάτη στην Γερμανία η Βουλγαρική επιχείρηση αποστέλλει το τιμολόγιο της στην ελλάδα η δε ελληνική τιμολογεί την παραχή της υπηρεσίας στον Γερμανό πελάτη. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της ελληνικής εταιρίας  όσον αφορά τον ΦΠΑ (τι θεωρείτε ενδοκοινοτική απόκτηση/παράδοση) 2η περίπτωση Οταν ο Γερμανός πελάτης δεν παρέχει τα υλικά αλλά αυτά αγοράζονται απο  άλλες επιχειρήσεις εντός της  ελληνικής επικράτειας απο την ελληνική επιχείρηση και αποστέλλονται στην Βουλγαρία όπου γίνεται η επεξεργασία και αποστέλλονται στον τελικό πελάτη στην Γερμανία. Θεωρείτε τριγωνική η εν λόγω συναλλαγή?

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα