Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τεκμήριο η αγορά ειχ απο επιχειρηση ενοικιαζομένω αυτοκινητων.

Καλημέρα σας και καλή χρονιά με υγεία και όλα τα καλά, Παρακαλούμε δείτε παρακάτω δεδομένα και ερωτήματα Δεδομένα 1 ) Ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων (rent a car) προβαίνει στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας. 2) Ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.) με απλογραφικά βιβλία και αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων (rent a car) προβαίνει στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας. Ερωτήματα 1) Η αγορά (δαπάνη απόκτησης) ΕΙΧ από το φυσικό πρόσωπο - ατομική επιχείρηση , αποτελεί τεκμήριο που θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 719 του εντύπου φορολογίας εισοδήματος Ε1 ή  όχι μιας και η ενοικίαση των ΕΙΧ αποτελεί το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας της ατομικής επιχείρησης ?  2) Η αγορά (δαπάνη απόκτησης) ΕΙΧ από την ομόρρυθμη εταιρεία αποτελεί τεκμήριο που θα πρέπει να αναγραφεί στον κωδικό 719 του εντύπου φορολογίας εισοδήματος Ε1 των φυσικών προσώπων - ομορρυθμων εταιρων ή  όχι μιας και η ενοικίαση των ΕΙΧ αποτελεί το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας της Ο.Ε. ?  Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων. (Invalid img)

Προσθέστε τη δική σας απάντηση