Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτου airbnb

Φυσικό πρόσωπο έχει την επικαρπία σε ακίνητο (σε τουριστική περιοχή)που προτίθεται να το εκμεταλλευτεί .
Σκέπτεται να δημιουργήσει μια προσωπική εταιρεία(???) με μέλη την ίδια και τα παιδιά της και να μισθώσει το συγκεκριμμένο ακίνητο στην εταιρεία.
Το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας θα είναι η εκμίσθωση ακινήτων μέσω airbnb.
Πρέπει κάτι να προσέξει στην συγκεκριμένη της επιλογή?από φορολογικής και νομικής άποψης σε σχέση και με το είδος της εκμετάλλευσης?
Την άποψή σας!Σας ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα