Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Απαλλαγή ΦΠΑ επενδυτικών αγορών

Επιτηδευματίας  Αλλιέας, του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, μπορεί να τύχει απαλλαγής ΦΠΑ από αγορά επενδυτικών αγορών;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση