Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Τροποποιητική δήλωση λόγω συνταξιοδότησης

Καλησπέρα, έκανα αίτηση για συνταξιοδότηση τέλη Νοεμβρίου 2021. Η συνταξιοδοτική απόφαση εκδόθηκε μέσα του 2022. Για τα ποσά που εισέπραξε που αφορούσαν το έτος 2021 προφανώς πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση. Ερώτηση επ´αυτου: περιμένουμε να ανεβεί η ηλεκτρονική πληροφόρηση ώστε να μπορέσει να γίνει η τροποποιητική; Ακόμα δεν έχει ανεβεί κάτι ούτε είναι προ συμπληρωμένο στο αντίστοιχο πεδίο εάν επιλέξω να ξεκινήσω τροποποιητική. Η περίοδος για την τροποποιητική στην περίπτωση αυτή είναι μέχρι 31/12/2022 η μέχρι 31/12/23 με βάση την αντίστοιχη ΠΟΛ που προβλέπει ότι "Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αυτές θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων."

Προσθέστε τη δική σας απάντηση