Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρακρατούμενων φόρων κυρώσεις

Αρχική Εμπρόθεσμη Δήλωση Φόρου Εργολάβων (περίοδος Νοέμβριος 2021)
Σημειώνουμε ότι η Αρχική δήλωση έχει υποβληθεί και πληρωθεί.
Προκύπτει Τροποποιητική Εκπρόθεσμη Δήλωση (για την περίοδο Νοέμβριος 2021) με αύξηση του χρεωστικού κατά 120,00€ 
Γνωρίζοντας ότι υπάρχει μόνο η νόμιμη προσαύξηση κατά την υποβολή της Δήλωσης μας αναφέρει και για την Νόμιμη Προσαύξηση αλλά και το παρακάτω μήνυμα: Η Δήλωση σας είναι Εκπρόθεσμη για την τακτοποίηση των κυρώσεων του Ν.4174/2013 λόγω εκπροθέσμου υποβολής παρακαλούμε απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ εντώς 10 ημερών.
Παρακαλώ αν είναι εφικτώ να με ενημερώσετε τι Πρόστιμα - Κυρώσεις - Προσαυξήσεις προβλέπονται.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr