Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Περιοδική δήλωση φπα κωδικκός 366

παρακαλώ διευκρινήστε τι συμπληρώνουμε στον κωδικό 366 της περιοδικής δήλωσης φπα.
τι ακριβώς θεωρείται ως πράξη λήπτη?
διαμεταφορική εταιρεία που λαμβάνει τιμολόγια προμηθευτών από Τρίτες Χώρες για παροχή υπηρεσίας διακίνησης containers παγκοσμίως θα πρέπει να υπολογίζει τις υπηρεσίες αυτές ως πράξη λήπτη?

Προσθέστε τη δική σας απάντηση