Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Πώληση ακινήτου ΟΕ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ.
Εχω μια ΟΕ  επιχειρηση με 3 εταίρους  με ακίνητο αξίας 600.000,00 αναπόσβεστη 50.000,00 και κεφάλαιο 2.000,00.

Τι με συμφέρει φορολογικά;

Να μεταβιβάσω το ακίνητο στα μέλη με ΦΜΑ 0,75% και μετά μεταβίβαση του ακινήτου σττα μέλη;

Η΄να διαλύσω την εταιρεία και μετά πώληση των ακινήτων από τα μέλη;

Η διαφορά 600.000,00 - 2.000,00 ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ 22% ;

Επίσης θα πληρωθεί και μέρισμα 15%;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση