Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εταιρεία- νομικό πρόσωπο -κατασκευής με ζημίες και πρώτη φορά κέρδη

Καλησπέρα σας .
Εταιρεία- νομικό πρόσωπο -κατασκευής και εκμετάλλευσης ακινήτων  με ζημίες από ενάρξεως   2015 (, κατασκεύασε ακίνητο το οποίο εκμεταλλεύτηκε το 2021 1η φορά). Στο έντυπο Ν κάθε χρόνο μεταφέρονται σωρευτικά οι ζημιές ( κωδ 338 ζημιές ετους μετά την φορολογική αναμόρφωση -     κωδ 039 ζημιές παρελθουσών χρήσεων  και 888 μεταφερομμενες ζημιές μετά την φορολογική αναμόρφωση πάντα).
Στην χρήση 2021 απέκτησε κέρδη 1η φορά  ,που υπολοίπονται των ζημιών προηγούμενων χρήσεων.                                                                    Φορολογείται ή  Συμψηφίζεται το κέρδος χρήσης με όλο το ποσόν των μεταφερόμενων ζημιών προηγούμενων χρόνων και μεταφέρεται στην επόμενη χρήση το υπόλοιπο ζημιάς ?  
Στο έντυπο Ν  κωδ 116 κέρδη χρήσης κωδ 455 μη εκπιπτόμμενες δαπάνες κωδ 039 ζημίες προηγούμενων χρήσεων και κωδ 888 μεταφερόμενη ζημιά  που μεταφέρεται στον κωδ 003 και δεν προκύπτει φορολογία ?  
όσο για τις ζημίες άλλο ποσόν οι λογιστικές και άλλο οι μεταφερόμενες. Τι κάνουμε με την διαφορά ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Με εκτίμηση

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr