Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Δαπάνη ανέγερσης επαγγελματικού ακινήτου

Φυσικό πρόσωπο ανεγείρει ακίνητα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους ως ξενοδοχειακά καταλλύματα. Για το σκοπό αυτό, έχει συναφθεί και τραπεζικό δάνειο το οποίο χαρακτηρίζεται από την τράπεζα ως επαγγελματικό. Η ερώτησή μου είναι αν η δαπάνη ανέγερσης του επαγγελματικού ακινήτου καθώς και τα στοιχεία του δανείου καταχωρούνται στο ΅Ε1 Πίνακας 5 κωδ. 735-736, 727-728 και πίνακας 6 781-782. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1076/2015 για την ερμηνεία του άρθρου 32 αναφέρεται ότι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μόνο όταν τις οικείες δαπάνες πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα, ως ιδιώτες και όχι στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου οι σχετικές αγορές έχουν καταχωρηθεί στα λογιστικά τους αρχεία". Παρακαλώ για την άποψή σας.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση