Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Μεταφορά φορολογικών ζημιών σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας χρήσης.

ΑΕ με ημερομηνία χρήσης 30/6 έχει τα εξής αποτελέσματα.
Χρήση Ζημιά χρήσης
30/6/2015 -1.000,00 €
30/6/2016 -1.000,00 €
30/6/2017 -1.000,00 €
30/6/2018 -1.000,00 €
30/6/2019 -1.000,00 €
31/12/2019 -1.000,00 €
31/12/2020 2.000,00 €

Όπως θα διαπιστώσετε από τον πίνακα στη χρήση 2019 αλλάζει ημερομηνία χρήσης από 1/7-30/6 σε 1/1-31/12 και η ερώτηση είναι η εξής. 

Τη ζημία -1,000€  της χρήσης 1/7/2014-30/6/2015 μπορεί να τη συμψηφίσει με τα κέρδη της χρήσης 1/1-31/12/2020 ή όχι;

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr