Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εφαρμογή της Ε.2208/2020 σε αμειβόμενο με τις διατάξεις της περ. στ' παρ. 2 αρθρ. 12 Κ.Φ.Ε.

Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ε.2208/2020 (Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος) θα μπορούσε να εφαρμοστεί για φορολογικό κάτοικο Ελλάδος ο οποίος αμείβεται με τις διατάξεις της περ. στ' παρ. 2 αρθρ. 12 Κ.Φ.Ε.  (μπλοκάκιας) από εταιρεία αλλοδαπής;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  • 2 Απαντήσεις
Οι απαντήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στον ερωτόντα