Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

βιβλίο κοστολογίου οικοδομών

Επιτηδευματίας με σκοπό την κατασκευή και πώληση οικοδομών τηρεί Βιβλίο κοστολογίου οικοδομών για ανέγερση ακινήτου, το οποίο ήταν ημετελές το 2021 και προέκυψε ο αντίστοιχος ΕΝΦΙΑ, η αποπεράτωση θα ολοκληρωθεί εντός του 2022, οπότε και θα πωληθεί, βάσει εκτίμησης μετά τον καταλογισμό του ΕΝΦΙΑ 2022. Το ερώτημα είναι, ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να παρουσιάζεται στο βιβλίο? Από την ΠΟΛ 1067/2006 δεν προκύπτει κάτι. θεωρείται ο ΕΝΦΙΑ έξοδο διοικητικής λειτουργίας, τα όποια δεν παρουσιάζονται στο βιβλίο κοστολογίου βάσει ΠΟΛ?  
Τέλος, το υπόλοιπο του βιβλίου κοστολογίου θα πρέπει να συμφωνεί με το υπόλοιπο του λογαριασμού 23 "Παραγωγή σε εξέλιξη" της λογιστικής, στον οποίο καταχωρίζονται τα τιμολόγια που αφορούν στην κατασκευή του ακινητού? Ο ΕΝΦΙΑ σε περιπτώση που πρέπει να παρουσιάζεται στο βιβλίο, στην λογιστική καταχωρίζεται σε λογαριασμό εξόδου ή στον λογ. 23?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Προσθέστε τη δική σας απάντηση