Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αγορές με ΕΔΔΑ ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της ΠΟΛ. 1167/2015, παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγουν αγαθά, με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών του άρθρου 24 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν.2859/2000) καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές.
Ερώτημα 1: Η απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνει και τις αγορές αναλωσίμων π. χ. αγορά πετρών λειάνσης πλακών μαρμάρου, αγορά διχτιού στήριξης ραγισμένων πλακών μαρμάρου, ή της ρητήνης για το γυάλισμα μαρμάρων;
Αν ναι
Ερώτημα 2: Οι επιχειρήσεις που πωλούν τα αγαθά τους τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά μπορούν να αγοράζουν τα αναλώσιμα αυτά υλικά με χρήση ΕΔΔΑ ΦΠΑ αναλογικά με το ποσοστό των πωλήσεων εσωτερικού – εξωτερικού δεδομένου ότι δεν είναι ευθύς εξ αρχής γνωστό αν θα χρησιμοποι- ηθούν σε υλικά που θα πωληθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό της χώρας;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση