Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Ίδρυση υποκαταστήματος στην αλλοδαπή

Ατομική επιχείρηση κατασκευής και πώλησης κουφωμάτων θέλει να ιδρύσει υποκτάστημα στην Γερμανία ώστε να πάρει κάποιες δουλιές εκεί. Μπορεί να γίνει αυτό και ποια είναι η διαδικασία,τι πρέπει να προσεχθεί,τι ισχύει όσον αφορά τη φορολογία και το ΦΠΑ. Δηλαδη θα κατασκευάζει Ελλάδα τα προιόντα και θα τα μεταφέρει στο υποκατάστημα για πώληση και εγκατάστασή τους στα διάφορα έργα στην Γερμανία,γίνεται αυτό;Λογιστικά πως αντιμετωπίζεται μια τέτοια περίπτωση, με τιμολόγια,με εγγραφές κ.λ.π.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση