Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης σε ναυλοσύμφωνο

εταιρία ναύλωσης επαγγελματικού σκάφους αναψυχής με πλήρωμα, μπορεί να εκδόσει πιστωτικό τιμολόγιο  έκπτωσης μειώνοντας την αρχική αξία του ναυλοσύμφωνου;χωρίς να υπάρξει τροποποίηση στο ναυλοσύμφωνο;

Προσθέστε τη δική σας απάντηση