Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκμετάλλευση εταιρείας με ιδιωτικό συμφωνητικό

Εταιρεία Ο.Ε. με δραστηριότητα λιανικό και χονδρικό εμπόριο ψαριών που έχει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας θα συνάψει ιδιωτικό συμφωνητικό με άλλη εταρεία Ε.Ε. με δραστηριότητα παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ώστε η Ε.Ε. να εισέλθει στο κατάστημα και ταυτόχρονα να διεξάγει την εμπορία.Δηλαδή η αρχική Ο.Ε.  θα σταματήσει να ασκεί την εμπορία και ως μοναδικό της έσοδο θα έχει την εκκαθάριση επί των πωλήσεων που θα ασκεί η Ε.Ε. η οποία όμως δεν έχει τις απαραίτητες άδειες. Στο συμφωνητικό που θα συνάψουν οι δύο εταιρείες και θα ανέβει στην ΑΑΔΕ ,θα αναφέρεται ότι υγειονομικός υπεύθυνος θα είναι η αρχική Ο.Ε. και ότι η δεύτερη (Ε.Ε.) θα εμπορεύεται με χρήση ΦΤΜ ή χονδρικών πωλήσεων.
Θα θέλαμε να ξέρουμε αν είναι η παραπάνω διαδικασία νόμιμη ως προς τις φορολογικές αρχές.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση