Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Διανομη προσωρινών μερισμάτων από ΑΕ

Το ΔΣ  ΑΕ αποφάσισε στις 31/10/2021 τη διαμομή προμερίσματος έναντι των κερδών της χρήσης 2021.
Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ στις 29/11/2021 σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018.
Με βάση το άρθρο 162 η διανομή των κερδών μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση δύο μηνών απο τη δημοσίευση
της απόφασης του ΔΣ, δηλαδή μετά τις 28/1/2022.

Τα ανωτέρω ορίζει η εμπορικη νομοιθεσία.

Η φορολογική νομοθεσία ορίζει τα πιο κάτω

ΠΟΛ 1011/2-1-2014

Άρθρο 2 παρ 2
Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής από το αρμόδιο όργανο.

Δηλαδή αν εφαρμοστεί το ανωτέρω άρθρο θεωρείται ότι η καταβολή  έγινε  εντός του Νοε 2021 (αφού η αποφαση ΔΣ ελήφθη στις 31/10/2021)
Επίσης, αν γίνει αποδοχή του ανωτέρω, θα πρέπει σύμφωνα με τον ν.4172/2013 να υπβληθεί η δήλωση παρακράτησης  τρείς ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από το μήνα εντός του οποίου έγινε η καταβολή δηλαδή μέχρι 1/2/2022 (λόγω παράτασης).

Αν όμως υιοθετηθεί η εμπορική νομοθεσία τότε η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης παρακράτησης είναι 28/3/2022, (δηλαδή 3  ημέρες
πριν το  τέλος του  δεύτερου μήνα από το τέλος του μήνα εντός του οποίου έγινε η διανομή, δηλαδή του Ιαν 2022.

Ερώτημα:  Ποιός νόμος  υπερισχύει;

Δεύτερο ερώτημα: Λαμβάνοντας υπόψη την εμπορικη νομοθεσία μήπως  πρέπει να γίνει ακόμη ένα πρακτικό ΔΣ το οποίο θα έχει ημερομηνία
μετά τις 28/1/2022 με το οποίο να αποφασίζεται η τελικη διανομή αφού με το σκειπτικο ότι έχουν παρέλθει  οι δύο μήνες από τη δημοσίευση της αρχικής απόφασης του ΔΣ;

Παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε είναι επείγον λόγω των καταληκτικών ημεομηνιών υποβολής της παρακράτησης.

Ευχαριστώ εκ των  προτέρων

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr