Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Καταχώρηση ασφαλιστικών εισφορών "μπλοκάκια" στην ειδική φόρμα καταχ/σης myDATA

Καλησπέρα σας.
Παρέχω τις υπηρεσίες μου ως ελ. επαγγελματίας (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) με έγγραφη σύμβαση έργου αποκλειστικά σε έναν εργοδότη βάσει της παρ. 9 του αρθ. 39 του ασφαλιστικού Ν. 4387/2016 εκδίδοδοντας κάθε μήνα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ("μπλοκάκι"). Με βάση τον ασφαλιστικό αυτό νόμο, ο εργοδότης μου παρακρατεί κάθε μήνα το 9,22% της καθαρής αξίας του αντίστοιχου τιμολογίου και το αποδίδει με Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ συνολικά μαζί με τις αντίστοιχες, δικές του, εργοδοτικές εισφορές. Για την υποβολή της φορολογικής μου δήλωσης, ο εργοδότης μου χορηγεί κάθε χρόνο βεβαίωση στην οποία αποτυπώνονται οι ακαθάριστες αποδοχές (τιμολόγια) του προηγούμενου έτους καθώς και οι αντίστοιχες κρατήσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές μου. 
Δεδομένου ότι έχω επιλέξει να φορολογείται το εισόδημά μου από την επιχειρηματική δραστηριότητά μου ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με βάση την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα των προσωπικών μου ασφαλ. εισφορών μόνο, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το εάν και πως θα πρέπει να καταχωρηθεί το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που μου αναλογεί (ποσοστό 9,22%) στην ειδική φόρμα καταχώρησης myDATA. Θα πρέπει ή όχι να γίνεται χρήση του πεδίου "Κρατήσεις" στο Παραστικό Εσόδων (ΤΠΥ)? 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Προσθέστε τη δική σας απάντηση