Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

My data διαβιβαση ενοικίων ως έσοδα

Ε.Π.Ε με κύριο ΚΑΔ 68.20.( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) έχει αποκλειστικά έσοδα από ενοίκια επαγγελματικών μισθώσεων. Συνεπώς τα έσοδα από τα ενοίκια αποτελών τον κύκλο εργασιών της. Η συναλλαγή δεν περιέχει ΦΠΑ ( μίσθωση χώρου).Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη διαβίβαση των εσόδων στο MyData, η εκμισθώτρια εταιρεία διαβιβάζει τη σύνοψη με τύπο παραστατικού 8.1(εφόσον εκδότης και λήπτης είναι επιχειρήσεις και η συναλλαγή δεν έχει ΦΠΑ).

  • Κατά τη την διαβίβαση από τον εκδότη , το χαρτόσημο (3,6%), διαβιβάζεται διακριτά ;Kαι αν ναι ,με ποιο τύπο -κατηγορία κλπ?
  • Αν το έσοδο διαβιβάζεται χωρίς διάκριση καθαρής αξίας μισθώματος - χαρτοσήμου, ποιο είναι το ποσό που πρέπει να αναγραφεί σαν έσοδο , το καθαρό ποσό ή καθαρό ποσό +χαρτόσημο?
  • Διαβιβάζοντας το έσοδο με τύπο 8.1 υποχρεωτικά παίρνει χαρακτηρισμό Λοιπά έσοδα/κέρδη category 1_5 και χαρακτηρισμό Ε3_562(Λοιπά συνήθη έσοδα). Κατά την σύνταξη του Ε3 ,από τον ΚΩΔ.562 το ποσό θα μεταφερθεί στον 422 και όχι στον 400 , ώστε να απεικονισθεί ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης. Κατά την άποψη σας ,υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα να χειριστώ το θέμα ώστε τα συγκεκριμένα έσοδα να μεταφέρονται στο Ε3 στον κωδ.400 αλλά να είναι σωστά καταχωρημένα και στο MyData?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr