Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

νέα ερώτηση

Εκμίστωση αγροτικού ακινήτου

Αδερφός εκμισθώνει σε αδερφό αγροτικό ακίνητο που φέρει ξύλινης κατασκευής θερμοκήπιο. Το μίσθωμα θα ορισθεί στα €700,00 ετησίως. Εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 2 της ΠΟΛ 1162/2018 περί μη υποχρέωσης αναγγελίας μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων ή λόγω του παγίου που υφίσταται είναι υποχρεωτική η αναγγελία της;
Ευχαριστώ.

  • 1 Απάντηση
Η απάντηση είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές του Forin.gr